ALAP TUDNIVALÓ

Önkormányzati bérlakás bérleti joga másik lakás bérleti jogára, kizárólag tulajdonosi hozzájárulás mellett cserélhető.

A lakáscsere alapesete, amikor két lakás bérlője cserél jogviszonyt, de nem kizárt, hogy több lakás bérlője is részt vegyen a cserében.

pl: 1->2->3->1

Annak nincs jelentősége, hogy a lakások melyik városban, vagy adott város kerületében találhatók. Egyetlen alap feltétele, hogy magyar településen legyenek.

FELTÉTELEK

Adott lakásra érvényes jogviszony álljon fenn, azaz legyen érvényes bérleti szerződés.

A lakáscserében jogszerűen a bérleti szerződése(ke)n szereplő bérlő(k) vehet(nek) részt.

A lakáscserének elindításához szükséges a Felek közötti írásos megállapodás.

A megállapodás aláírását követően, az önkormányzati elvárásoknak megfelelően kell a Feleknek igazolásokat, nyilatkozatokat beszerezni és a megállapodás mellé csatolni, melyek együttes benyújtásával kezdeményezhető a lakáscsere kérelem, az illetékes Önkormányzat(ok)nál.

A lakáscsere kérelmek tartalmi és formai követelményeit az illetékes Önkormányzatok egyedileg határozhatják meg!

LAKÁSCSERE KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA

Azonos településen, illetve kerületben fekvő lakások esetében, általában adott kerület Önkormányzata illetékes, akinek a hozzájárulása szükséges. Ám vannak olyan esetek, amikor az érintett kerületen belül az adott lakásnak egy másik kerület Önkormányzata a tulajdonos, mint illetékes eljáró. Így annak ellenére, hogy a lakások egy kerületen belül vannak, mégis két külön Önkormányzatnál kell kérelmezni a lakáscserének engedélyezését.

A benyújtott kérelmet az illetékes Önkormányzat 60 napon belül köteles elbírálni. A kérelem elbírálása jellemzően szakbizottsági döntéssel történik, de vannak olyan Önkormányzatok ahol erre a polgármester jogosult.

Az Önkormányzat a döntését, tulajdonosi nyilatkozat megküldésével tudatja a Felek felé, ami egyúttal a bérleti szerződés alapdokumentumát is képezi. 

 

AMIBEN MI SEGÍTENI TUDUNK

Amennyiben ÖN pontosan meg tudja fogalmazni az alábbiakat, és szeretné a közreműködésünket igénybe venni, úgy jó helyen jár.

pontos cél megjelölése

milyen feltétel(ek) teljesülése mellett kívánja a cserét megvalósítani

milyen lehetőségei és/vagy reális elvárásai merülnek fel

A fentiek teljesülése esetén tudunk segítséget nyújtani a lakáscseréjének szervezési és/vagy az engedélyezés eljárási feladatainak ellátásában.

A RÉSZLETEKRŐL AKAROK TÁJÉKOZÓDNI! 

ÖNNEK EZ MENNYIBE KERÜL?

Természetesen nem tudjuk ingyen vállalni. A vállalási díjakat alapvetően az alábbiak határozzák meg:

Az ingatlan jogi jellege.

A piacképességet befolyásoló egyéni tényezők.

Az Ön által meghatározott elvárások, célok.

Társaságunk alapdijakat nevez meg, de a fenti szempontok mérlegelését követően tudjuk az elvégzendő feladat nagyságrendjét összegszerűen meghatározni, ezért egyedi megállapodásokat is köttethetnek.

FONTOS TUDNIVALÓ

A lakáscsereszervezés és az ahhoz kapcsolódó eljárási feladatok összetettsége miatt, kizárólag személyes megbeszélés során kaphat tőlünk részletes tájékoztatást, megadott díjtételeink szerint.

A DÍJTÉTELEKRŐL AKAROK TÁJÉKOZÓDNI!

width:180px; /*szélesség*/ height:100px; /*magasság*/ margin:5px; /*margó*/ padding:10px; /*belső kitöltés*/ float: left; /*balra lebegtetés*/ text-align:center; /*szöveg igazítása középre*/ font-weight:bold; /*félkövér kiemelés*/ border:1px solid black; /*szegély beállítás*/ Szélesség és magasság beállítása