Kapcsolat

+36 (1) 464-48-06

+36 (30) 407-5656

 E-mail:

info@csereal.hu

--------------------------------

-ÜGYFÉLFOGADÁS:

Budapest VIII. Orczy út 6. 

II /211.

(Nagyvárad tér - SOTE mellett)

Hétköznap:

10:00 - 18:00

Előzetes időpontegyeztetéssel!

(Ebédidő: 12:00-13:00)

Postázási cím:  

CSE-REAL Kft.

1089  Budapest, Orczy út 6. 2/211

Látogató számláló

0
0
2
2
9
7
7

Ingatlanközvetítés folyamata

 

       

 


 


Magyar Ingatlan Szövetség (MAISZ) Közvetítői Bizottság ajánlása

az ingatlanközvetítői tevékenység folyamatáról

 

Cél a szakmai folyamatok kialakítása, standardok rögzítése. Ajánlásban megfogalmazott törekvés a folyamatosan változó közegben

irányt mutatni az ingatlanpiaccal kapcsolatba kerülő feleknek.  INGATLANKÖZVETÍTŐ (továbbiakban - IK)

 

1 Az ingatlanközvetítési jogosultság feltételei

   1.1 erkölcsi bizonyítvány,

   1.2 ingatlanközvetítői szakképesítést tanúsító bizonyítvány (1993. évi LXXVIII. Törvény és a

         26/2005 (VIII.5.) TNM rendelet),

   1.3  természetes személyek esetén bejegyzés az Ingatlanközvetítői Névjegyzékbe, cégnyilvántartás              hatálya alá 
tartozó jogalanyok esetén a Cégbíróságon.

 

2. Az ingatlanközvetítői tevékenység személyi és egyéb feltételei

     2.1 Kommunikációs készség

     2.2 Gazdasági ismeretek, pl.: - a nemzetgazdaság ismerete, - piacgazdaság általános ismerete, - a              vállalkozás 
alapjai, - alapvető pénzügyi, számviteli és adózási ismeretek, stb.


     2.3 Jogi ismeretek

     2.4 A tevékenységhez kapcsolódó fogalmak ismerete

     2.5 Vállalkozási és adózási ismeretek

     2.6 Műszaki ismerete
k

     2.7 Jelen ajánlásban foglaltak elvégzésére alkalmas infrastrukturális háttér

     2.8 A tevékenységhez szükséges nyilvántartások ismerete és alkalmazása

     2.9 Számítógépes adatkezelés. Adatkezelési szabályok ismerete

     2.10 Piaci ismeretek, pl.:

            - ingatlanpiaci ismeretek,
            - szolgáltatási díjak kialakításának szabályai (MAISZ díjszabása),
            - eljárási díjak ismerete,
            - illeték szabályok ismerete, stb.

 

3. Ingatlanközvetítés folyamata

 

3.1 Megbízás felvétele

      3.1.1 Az ingatlan adatainak, műszaki paramétereinek, felszereltségének, árának rögzítése.

      3.1.2 Az ingatlant minden esetben a bemutatás előtt IK-nek javasolt megtekintenie. Az előzetes

               megtekintés során javasolt kitölteni a felvételi adatlapot (az ésszerűség határain belül és a

               nagyobb költségráfordítás nélkül). Az adatlap kitöltése során kapott adatok és a helyszíni

               bejárás során érzékelhető paraméter különbségek esetén, az adatlapot módosítani javasolt

              (különös tekintettel: m2, szoba szám), és erről a megbízót tájékoztatni illik.


      3.1.3 Alaprajzot javasolt kérni, de nemléte, nem felróható IK-nek.

      3.1.4 Megbízó adatainak rögzítése.

      3.1.5 Megbízási szerződés megkötése, nyilvántartásba vétel írásban történjék:

               3.1.5.1 Kizárólagos megbízási szerződéseknél, a tulajdonos, vagy más általi megbízás                                        teljesítés esetén az ingatlanközvetítőt ugyanúgy megilleti a  jutalékkal egyenértékű                                díjazás, ha a vállalt feladatait határidőre elvégezte és mindent megtett a megbízás                                tárgyát képező ingatlan forgalmazására,


               3.1.5.2 A határozott idejű, forgalmazásra irányuló megbízási szerződéseknél a következő                                 időtartamok 
javasoltak: lakásoknál 3-6 hónap, irodáknál 6-12 hónap, raktár és ipari                               létesítményeknél 6-24 hónap, egyéb ingatlanoknál egyedi megállapodás alapján.


               3.1.5.3 Bármilyen forgalmazásra irányuló megbízás esetén, az IK-nek a megbízás tárgyát                                 képező 
ingatlan tulajdoni lapját javasolt megvizsgálnia. A megbízás tárgyát képező                               ingatlan adatairól, tulajdoni állapotáról a megbízót írásban nyilatkoztatni ajánlott.


              3.1.5.4 Nem kell vizsgálni a széljegy tartalmakat, mivel ez alapvetően jogi képzettséget                                    igényel. 
(A nagyszámú megbízások miatt nem kötelezhető  az IK, hogy minden                                      esetben saját költségén vizsgálja meg a tulajdoni lapot és a széljegy tartalmakat.)


              3.1.5.5 Javasoljuk írásban nyilatkoztatni a megbízót az ajánlati kötöttségről, hogy sem az IK,                            sem az 
érdeklődőt ebből kár ne érhesse.

 

 

3.2 Kereslet-kínálat áttekintés

     3.2.1 információterítés,

     3.2.2 információk begyűjtése,

     3.2.3 információk elemzése, értékelése,

     3.2.4 vállalkozáson belüli információs rendszer működtetése,

     3.2.5 vállalkozáson kívüli információs rendszer működtetése.

 

3.3 Az értékesítendő ingatlan árának kialakítása

      3.3.1 Az ingatlant, a megbízásban megjelölttől eltérő árral kínálni etikátlan. 3.3.2 Ingatlanértékelői

              módszerek alkalmazása

 

3.4 Kapcsolatteremtés

      3.4.1 Lehetséges piaci partnerek feltárása, megkeresése.

      3.4.2 Kapcsolattartás a hatóságokkal és érdekképviselettel.

      3.4.3 Az IK-nek, az érdeklődőnek történő ingatlan bemutatáskor javasolt jelen lennie.

 

 

3.5 Tájékoztatás

      3.5.1 A megbízó tájékoztatása az ingatlanpiaci helyzetről és az elvégzett tevékenységről rendszeres

              időközönként.

 

3.6  Szerződéskötés előkészítése

       3.6.1 pénzügyi konstrukciókról információnyújtás,

       3.6.2 fizetési feltételek ismertetése,

       3.6.3 illetékkötelezettségről tájékoztatás igény esetén,

       3.6.4 földhivatali bejegyzéssel kapcsolatos tájékoztatás,

       3.6.5 az IK-nek nem kell az ingatlan ügyletet érintő szerződés elkészítéséről gondoskodnia,                             azonban 
a szerződéskötéssel kapcsolatos alaki és tartalmi követelményekre fel kell hívnia a                   megbízó figyelmét.

 

4. Felelősségek:

Az IK-nek erkölcsi és anyagi felelőssége van a megbízás során, hogy a tőle elvárható gondossággal,

hozzáértéssel, a szakmai és etikai előírásoknak  (MAISZ Etikai Szabályzata) megfelelően forgalmazza

az ingatlant. Sem az ingatlanért, sem a forgalmazás sikertelenségéért, sem az általa közölt adatokért

- a megbízó nyilatkozatával összhangban - nem vonható felelősségre. A MAISZ Közvetítői Bizottság

ajánlása a 1993. évi LXXVIII. Törvényben, valamint a 26/2005 (VIII.5.) TNM rendeletben meghatározott

ingatlanközvetítő szakképesítés szakmai követelményein alapul.

Honlap készítés