Amit érdemes tudni az energetikai tanúsításról

Ez alapján kötelező: 176/2008 Kormányrendelet

Az energetikai tanúsítvány kötelező elkészítését a 176/2008 Korm. rendelet írja elő, az alábbi esetekben:

 • ingatlan eladása
 • ingatlan bérbeadása
 • új épület használatbavételi engedélyezése
 • állami tulajdonú közhasználatú épületek esetén

A rendelet nem vonatkozik az alábbi épületekre:

 • az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m²-nél kisebb hasznos alapterületű épületre ( különálló, kis családi házak);
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt építményre (nyaraló, üdülő);
 • a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási építményre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
 • hitéleti (vallási) célra használt épületre;
 • az alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
 • műhelyrevagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

Az alábbi esetekben sem kell tanúsítvány:

 • a használatba vételi engedélyt, illetve bejelentést megelőző tulajdon-átruházás esetén;
 • ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.

Az energetikai tanúsítvány 10 évig érvényes

Az energetikai tanúsítvány 10 évig érvényes, ha az épületen nem végeznek olyan módosítást, amely az energetikai besorolás megváltozását okozhatja. Az érvényesség kritériuma az is, hogy a hatályos jogszabályban rögzített energetikai követelményértékek nem változnak meg. Legutóbb 2016-ban változtak a vonatkozó jogszabályi előírások, a közeljövőben nem kell rá számítani. Ha ez mégis megtörténik, az épület energetikai minősítését újra el kell végeztetni eladás vagy bérbeadás esetén.

 

Amennyiben a fentiek alapján szüksége van felülvizsgálatra, úgy a +36(30) 488 9286 telefonszámon vagy az info@csereal.hu e-mail címen ajánlatot kérhet a felülvizsgálat elvégzésére!

 

Jogszabályi háttér

#ingatlan #ingatlanpiac #bérlakás #önkormányzati, #piaci ár #lakáscsere #ingatlanközvetítő #ingatlan eladás #ingatlan vétel #öröklakás #bérleti jog