Amit érdemes tudni a lakóingatlanok villamos berendezéseinek felülvizsgálatáról

A 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet szabályozása alapján lakóingatlan

  • tulajdonosváltása vagy
  • bérbeadása

során villamos berendezések felülvizsgálat végzendő (hivatkozott rendelet 1 melléklet 1.13.2. f.). 

A lakások villamos berendezéseinek a villamos biztonsági felülvizsgálata elhagyható, ha a következő két feltétel együttesen teljesü

  • a) fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és
  • b) 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések

Amennyiben fentiek alapján szüksége van felülvizsgálatra, úgy a +36(30) 488 9286 telefonszámon vagy az info@csereal.hu e-mail címen ajánlatot kérhet a felülvizsgálat elvégzésére!

Hivatkozott jogszabályhely kivonata:

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet

az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

***

1. melléklet a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelethez

Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat

 ***

 1.13.2. A használatbavételt követően időszakos villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzéséről az üzemeltető a következők szerint gondoskodik:

a) legalább 6 havonta részletes felülvizsgálat végzése azokon a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő nem helyhez kötött, fokozott igénybevételnek kitett tokozásokon, amelyeket gyakran ki kell nyitni;

b) legalább évente legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő mozgatható (kézi, hordozható vagy szállítható) villamos gyártmányokon;

c) legalább 3 évenként legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő villamos berendezésen;

d) legalább 3 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése

da) az épületnek nem minősülő műtárgy 50 kW-ot meghaladó csatlakozási teljesítményű villamos berendezésén,

db) a fázisonként 32 A-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelemmel korlátozott villamos berendezésen,

dc) a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat szerint lakóépület, kommunális épület, valamint egyéb épület villamos berendezésén, ha az munkahelynek minősül;

e) legalább 6 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése a lakóépületek villamos berendezésén az 1.13.3. pontban meghatározott kivétellel;

f) a lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén felülvizsgálat végzendő

fa) bérbeadáskor és

fb) tulajdonosváltáskor;

g) legalább 6 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése az a)-f) pontban fel nem sorolt esetekben.

1.13.3. Lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén a villamos biztonsági felülvizsgálat elhagyható, ha a következő két feltétel együttesen teljesül:

a) fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és

b) 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések.

#ingatlan #ingatlanpiac #bérlakás #önkormányzati, #piaci ár #lakáscsere #ingatlanközvetítő #ingatlan eladás #ingatlan vétel #öröklakás #bérleti jog