Kapcsolat

Társaságunk 

hivatalos 

oldala

_____________

"BÉRLAKÁSCSERE BIZTONSÁGOSAN"

Ne bízza magát csak a szerencsére!

Legyen biztonságban, kérje tagságát, hogy válogatni tudjon az ajánlataink között,

illetve

megjeleníthesse ajánlatát!

CSATLAKOZÁS

--------------------------------

Irodai telefon:

+36 (1) 464-48-06

+36 (30) 407-5656

 E-mail:

info@csereal.hu

--------------------------------

-ÜGYFÉLFOGADÁS:

Budapest VIII.

Orczy út 6.

II /211.

(Nagyvárad tér - SOTE mellett)

Hétköznap:

10:00 - 18:00

Előzetes időpontegyeztetéssel!

(Ebédidő: 12:00-13:00)

Időpontegyeztetés  az alábbi telefonszámokon:

+36 (1) 464-4806

+36 (30) 407-5656

-------------------------------------

Postázási cím:  

CSE-REAL Kft.

1089  Budapest, Orczy út 6. 2/211

-----------------------

Mi is kitehetnénk egy ilyen minősítést:

Inkább 

döntse el Ön! 

Hírlevél

Látogató számláló

0
0
1
4
2
4
1

Ingatlanközvetítés díjazása

 


Megbízás általános menete és pénzügyi jellemzői:

Megbízás menete - Általános szabályok:

Munkatársunk az egyeztetett időpontban helyszíni szemlét tart az érintett ingatlanban, melyről alaprajz felmérést és fotókat készít, az ingatlanhoz kapcsolódó, és a Megbízó által átadott iratokat/dokumentumokat ellenőrzi, igényfelmérést végez, valamint a feltételek és elvárások, illetve a lehetőségek részleteit egyezteti.  

A felmérés során nyert adatok és fotók felhasználásával ajánlati dokumentáció (Ajánlati lap) készül, mely a Megbízó részére átadásra kerül.

Az adott ingatlan ajánlati lapja, a Megbízóval történő tartalmi egyeztetését követően kerül kiajánlásra, az ingatlan pedig hirdetésre és hirlevélbe.

A Társaságunkhoz beérkező, munkatársunk által felkutatott, vagy hirdetésre jelentkező megkeresések szortírozását követően, a fennmaradt és lehetséges partnerekkel egyeztetést folytatunk. A felajánlott ingatlanokat megtekintjük, a jogviszonyokat és paramétereket ellenőrizzük. Megfelelőség esetén a Megbízó felé ajánlatot küldünk mérlegelésre.

Amennyiben Megbízó részére az ajánlat megfelelőnek tűnik, úgy a kölcsönös megtekintést leszervezzük, az ingatlanokat bemutatjuk, a lehetőségeket, értékviszonyokat Megbízó felé elemezzük.

Megbízóink részére a megbízás tartama alatt szakmai támogatást (műszaki, értékbecslői, stb.) adunk, melynek külön díjazása - ebben az esetben - nincs.

Felek egyezségét követően a megállapodás előkészítésében, kérelem előkészítésben, birtokbaadásban   közreműködünk.

Megbízási szerződés megkötésére illetve a közvetítési díj megfizetésére, a lehetséges cserepartnerek egyezségét követően, a bonylítás ügymenetének megkezdésével egyidejűleg kerül sor. 

NINCS KÖTÖTTSÉG, EREDMÉNYORIENTÁLT, KISZÁMÍTHATÓ!

(Megbízási szerződés és mellékletei megtekinthetőek ITT)

 

 

Megbízási díj mértéke:

  • tulajdon esetén:    

                megállapodási érték 2,5 %-a + ÁFA, de minimum 200.000.,- Ft + ÁFA.

  • önkormányzati bérlakás esetén, illetve egyedi, speciális eljárást igénylő, összetett jogügyletek során a megbízási díj egyedi egyezség alapján kerül megállapításra, mely a fenti díjazásnál nem lehet kisebb mértékű.

Megbízási díj esedékesség: 

Megbízó a megbízási díjat, a Megbízási szerződés tárgyát képező ingatlanra sikeresen megkötött (csere)szerződéssel, egyidejűleg köteles Megbízott részére egy összegben megfizetni, függetlenül attól, hogy a kapcsolódó szerződés hatályosulásához szükséges valamely szervezet, intézmény stb. hozzájárulása milyen tartalommal bír.

Illetékes önkormányzat(ok) esetleges elutasító nyilatkozata esetén, Megbízott jelen szerződés időbeli hatálya alatt, külön térítés nélkül vállalja a megbízási cél teljesülése érdekében folytatott további közvetítői tevékenységet; kivétel, ha erre a Megbízó nem tart igényt és melyet írásban Megbízott felé megerősít.

Pénzügyi teljesítést jelentő egyéb esetek:

  • Amennyiben Megbízó a Megbízást egyoldalúan rendes felmondással felmondja,  úgy Megbízó köteles a Közvetítő költségeit megtérítenie külön elszámolás nélkül, melynek minimum összege 100.000,- Ft + ÁFA összeg, illetve ezen felül külön elszámolás mellett Megbízott igazolt költségeit, az írásos felmondással egyidejűleg Megbízott részére megtéríteni.
  • Késedelmes fizetés esetén fizetendő késedelmi kamat mértéke: a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.
  • Amennyiben Megbízó bejelentési, tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, úgy az a Megbízott kárigényét megnyitja, melynek összege a megbízási díj összege és a felmondásból eredő egyéb igazolt kárigény együttes összege.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRDEKÉBEN SZERETNÉM AZ ELŐKÉSZÍTÉSI ADATLAPOT KITÖLTENI

Honlap készítés