Kapcsolat

+36 (1) 464-48-06
(üzenetrögzítő 0-24)
***

+36 (30) 407-5656
(üzenethagyás SMS)
***
 E-mail:
info@csereal.hu
---------------------
ÜGYFÉLFOGADÁS
HÉTKÖZNAPOKON:

ELŐZETES
IDŐPONT EGYEZTETÉS MELLETT!

HELYE ÉS IDEJE:

Budapest VIII. 

Orczy út 6. 
II. emelet 211.
Tárgyaló: 206-os szoba
(Nagyvárad tér - SOTE mellett)

10:00 és 18:00 
között
(Ebédidő: 12:00-13:00)
***

Postázási cím:  

CSE-REAL Kft.

1089  Budapest, 

Orczy út 6. 2/211.

Látogató számláló

0
0
2
6
8
0
2

Hozamelvű értékelési módszer

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket.

Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.

 

A hozamszámítás lépései összefoglalva:

1.         Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.

2.         A jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként.

3.         Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként.

4.         A tőkésítési kamatláb meghatározása.

5.         A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása.

6.         A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.

 

Az értékelés megkezdésekor fel kell mérni az ingatlan (jogi, műszaki, valamint finanszírozhatósági szempontú) lehetséges használati módjait, és az elemzést párhuzamosan valamennyire el kell végezni.

Tiszta jövedelem alatt a tervezett bevételek ténylegesen kifizetendő kiadásokkal csökkentett értékét kell érteni.

Ingatlanértékelésnél a bérleti díjak nagysága, illetve az ingatlan hasznosításából származó rendszeres bevételek képezik a bevételek becslésének az alapját. Erre vonatkozóan a megfelelő piaci összehasonlító adatokat kell felhasználni. A bevételek egy további része kiegészítő, az ingatlanhoz kapcsolható tevékenységekből adódik. A tervezett bevételekből le kell vonni a várható, a nem fizetésből és a kihasználatlanságból adódó bevételkiesést.

A kiadásokon belül el kell különíteni a befektetés jellegű és az üzemeltetés jellegű kiadásokat, mely utóbbihoz hasonló, de gyakran külön kezelt, a felújítási kiadás.

A befektetési kiadások közé tartoznak az ingatlan-beruházás megvalósulásához szükséges egyszeri kiadások:

 • a tervezési és szakértői díjak,
 • az építési kivitelezési költségek,
 • a beruházást terhelő adók és illetékek,
 • a beruházással kapcsolatos közösségi kifizetések (pl. közmű-hozzájárulás),
 • pénzügyi költségek: hitelek törlesztése és kamatai stb.

Az üzemeltetési kiadások a működés során, több-kevesebb rendszerességgel merülnek fel. Az üzemeltetési kiadások közé tartoznak például:

 • a közüzemi díjak,
 • a telekommunikációs hálózatok igénybevételének díja,
 • egyéb infrastrukturális szolgáltatások,
 • a gondnok (házmester) számára fizetett összeg,
 • biztonsági szolgáltatások,
 • a takarítás,
 • a javítások,
 • a kezelési és menedzselési költségek (a kezeléssel, bérbeadással megbízott szervezet és személyek számára fizetett összeg) stb. A felújítási kiadásokat vagy a pótlási költség százalékában vagy becsült összeggel kell megadni.

A tiszta jövedelem számításakor az általános forgalmi adót mind a bevétel, mind a kiadás oldalon figyelmen kívül kell hagyni, míg az ingatlanadót és az ingatlant magát terhelő közteherviselési tételeket figyelembe kell venni. A kiszámított tiszta jövedelemből a jövedelemadót vagy a társasági adót nem lehet levonni.

A bevételek és kiadások idősorainak felállításával, időszakos (éves vagy rövidebb) egyenlegek képzésével kell a pénzfolyamot felírni.

Az alkalmazott tőkésítési kamatláb az adott ingatlantól mint befektetéstől elvárható minimális megtérülési rátával egyenlő. A kamatláb meghatározásának módjai a következőek lehetnek:

 • piaci tényekből való kamatláb-levezetés;
 • egyéb befektetési piacok kamatlábainak alkalmazása az ingatlanpiacra megfelelő módosító tényezők figyelembevételével;
 • fejlett ingatlanpiaccal rendelkező országok kamatlábainak alkalmazása a hazai ingatlanpiacra megfelelő módosító tényezők figyelembevételével.

A bevételek és a kiadások egyenlegéből a pénzfolyamok jelenérték-számításával kell a piaci értéket kiszámítani, amelybe bele kell számítani a maradványérték jelenértékét is. A jelenérték-számítás egyforma éves egyenlegek esetén egyszerűsíthető a közvetlen tőkésítés módszerére, mely esetben az érték kiszámításához a tiszta jövedelmet el kell osztani a tőkésítési kamatlábbal.

A piaci érték meghatározására az ingatlan leggazdaságosabb és legjobb hasznosítását kell előirányozni, függetlenül a jelenlegi hasznosítástól, és ennek megfelelően a legmagasabb jelenértékű hasznosítási formát kell az ingatlan értékeként elfogadni. A hitelbiztosítéki érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések:

A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor, ha a jelenlegi használat nem azonos a leggazdaságosabb és legjobb használattal, a jelenlegi használatot kell figyelembe venni. Nem lehet a szerződéssel lekötött bérleti díjaknál magasabbakat vélelmezni, még akkor sem, ha a piac ezeket elfogadná. A piaci szintnél magasabb tényleges bérleti díjakat csak a szerződéssel biztosított időtartamra lehet figyelembe venni. A hitelbiztosítéki értékelés során csak reál (inflációtól megtisztított) kamatláb alkalmazható.

 

 


 

 

Amennyiben Vállalkozásának, Üzleti projektjének vagy Befektetéseinek szüksége van adott ingatlan jövedelem termelő értékének meghatározására, úgy alább felveheti velünk a kapcsolatot.

 

Név
E-mail cím:
Telefonszám/Mobilszám
Üzenet
Honlap készítés