MŰKÖDÉSÜNK

 

 Társaságunk elsődlegesen önkormányzati bérlakások és magántulajdonú lakóingatlanok csereszervezésével foglalkozik. 

A Lakástörvény Önnek is lehetőséget biztosít arra, hogy önkormányzati bérlakását másik önkormányzati bérlakásra vagy magántulajdonú lakóingatlan tulajdonjogára cserélje. Természetesen ez viszont is működik; azaz, amennyiben Ön tulajdonos, abban az esetben lakóingatlana tulajdonjogát önkormányzati bérlakás bérleti jogára tudja elcserélni.

A csereszervezés folyamata alatt kizárólag az ügyletben érintett bérlakás bérlőjével (bérlőivel), és/vagy érintett lakóingatlan tulajdonosával állunk kapcsolatban, illetve az általuk írásban közvetlenül meghatalmazott magánszeméllyel.

 

- TÁJÉKOZTATÓ BESZÉLGETÉS:

Díjmentes, legfeljebb 30 perc időtartamú beszélgetési lehetőség az általános informálódás érdekében.

- TANÁCSADÁS:

Díjtáblázatban közzétett díjazás mellett, és konkrét ügyek kapcsán. Döntést segítő szaktanácsadás nyújtása.

- CSERESZERVEZÉS és FOLYAMATA:

Személyes igény egyeztetés 

Ennek során egyeztetjük az elképzeléseket, pénzügyi elvárásokat, illetve a megvalósíthatóság kapcsán a vonatkozó önkormányzati rendelet(ek)et, elvárás(oka)t az igény ismeretében áttekintjük.

Helye: Előzetes időpont egyeztetést követően az irodánkban, vagy az érintett lakás megtekintésekor, a műszaki felméréssel egyidejűleg. 

Megjegyzés: Amennyiben a helyszíni szemle során az Ön döntéséből eredően, a műszaki felmérés elmarad, úgy a megismételt szemle díjkötelessé válik.

Megbízás, csereigény felvétele:

Tevékenységünket csak a bérlő/tulajdonos felhatalmazása alapján végezhetjük. A csereigény foglalja össze az igényeket és elvárásokat, melyek teljesülését elvárjuk a lakáscsere kapcsán.

A Megbízási szerződésben szereplő díjak a közzétett díjtételek  figyelembevételével kerül meghatározásra. 

  • Műszaki felmérés:

Előzetes időpont egyeztetést követően történik az érintett ingatlan műszaki felmérése, melynek során az alaprajz elkészítéséhez méréseket végzünk, felvesszük a lakás műszaki adatait és fotókat készítünk. A felméréskor kapott és kinyert adatok alapján készítjük el az ún. Ajánlati lapot, mint a kiajánláshoz szükséges alapdokumentumot. 

  • Kiajánlások, bemutatások:

A Cserigény nyilatkozatban meghatározott feltételek alapján végezzük a szűréseket, a megadott igények,  pénzügyi elvárások és lehetőségek illetve a kapcsolódó önkormányzati előírások figyelembevétele melett. A szűrés eredménye alapján, az érintett Partnereink felé megküldjük a lehetséges csereingatlanok Ajánlati lapját, illetve kezdeményezzük a telefonos egyeztetést.

Eredménytelen szűrés esetén hirdetési felületeken tesszük közzé Partnereink csereajánlatát. A hirdetésre jelentkezőket tájékoztatjuk a konkrét ajánlatról, információt gyűjtünk azok ajánlatát illetően, a tényadatok alapján értesítjük Partnereinket.          

A Felek kölcsönös érdeklődése, pozitív visszajelzése alapján szervezzük a megtekintéseket, bemutatjuk a lakást, illetve biztosítjuk a szükséges szakmai támogatást.

A lakás bemutatások során megtekintési nyilatkozat kerül felvételre. Csereszándék esetén, az egyezség érdekében és a komoly szándék igazolásaként ajánlattétel kezdeményezéséhez és ajánlattétel befogadásához biztosítjuk a szükséges nyomtatványokat.

- Csereszerződés, önkormányzati eljárás:

Felek egyezsége esetén csereszerződésre kerül sor, illetve a cserekérelem megfelelő dokumentálása mellett önkormányzati eljárást kezdeményezünk. 

Felek felkérése alapján a bonyolításban Társaságunk külön megállapodással működik közre. Elkészítjük a csereszerződést, a cserekérelmet a szükséges példányszámban összeállítjuk. A beszerzett hivatalos igazolások, nyilatkozatok elektonikusan mentésre kerülnek. Az önkormányzati eljárást kezdeményezzük, a Felek meghatalmazásán alapuló ügyképviseletet ellátjuk.

  • Közvetítési díj, bonyolítási díj:

A Közvetítési díjat a Megbízási szerződés alapján kell a csereszerződéssel egyidejűleg Társaságunknál letétbe helyezni.

Amennyiben az illetékes Önkormányzat a cserekérelmet elutasítja, úgy a közvetítési díj visszafizetésre kerül, a Megbízási szerződés folytonossága mellett.

Bonyolítási díjat külön megállapodás alapján, a csereszerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetni. A bonyolítási díj - önkormányzati döntéstől függetlenül - az elvégzett feladatok ellenértékeként jár.

Díjak megtekinthetők az oldalon közzétett díjtáblában.

  • Birtokbaadás:

A cserekérelmet jóváhagyó önkormányzat írásban kiközölt tulajdonosi nyilatkozatát követően, kerülettől függő eljárásban, a Felek között kölcsönös birtokbaadásra van szükség, melyhez a szükséges nyomtatványokat és a tanácsadást, igény szerint biztosítjuk.